Träningsavgift VT2013

Nu är det dags att betala träningsavgiften för VT2013. Sätt in pengar på Postgiro: 42851-6 Träningsavgiften ska vara GJK tillhanda senast 31 januari. Ange ditt namn och att det avser träningsavgiften VT2013. Vuxen – 700 SEK/termin Barn/Student – 600 SEK/termin Familj – 900 SEK/termin